Borang MS ISO 9001:2008

No. Ruj. Prosedur : PKT-PK-PLSP-02 : Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Bil
Prosedur
Nama Borang
No. Ruj. Borang
1.
Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Rancangan Mengajar Semester
PLSP-02(1)(01-04-15)
2.
Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Rekod Kehadiran Kursus
PLSP-02(2)(01-06-14)
3.
Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Borang Pemantauan Kehadiran
PLSP-02(3)(01-06-14)
4.
Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Surat Tunjuk Sebab
PLSP-02(4)(01-06-14)
5.
Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Rekod Markah Penilaian Berterusan Pelajar
PLSP-02(5)(01-06-14)
6.
Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Course Outcome Review Report (CORR)  
7.
Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Programme Learning Outcome  
8.
Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Instrument Pemantauan Pengajaran & Pembelajaran Lampiran (1A)  
9.
Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Rubrik Pengajaran & Pembelajaran (Lampiran 1B)  
10.
Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Instrumen Penilaian Pensyarah Oleh Pelajar (Lampiran 2)  
11.
Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Laporan Pemantauan Pengajaran & Pembelajaran (Lampiran 3)  
12.
Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Laporan Pemantauan Pengajaran & Pembelajaran Tahun Pengajian (Lampiran 4)  

No. Ruj. Prosedur : PKT-PK-PLSP-03 : Pengurusan Peperiksaan Dan Persijilan

Bil
Prosedur
Nama Borang
No. Ruj. Borang
1.
Pengurusan Peperiksaan Dan Persijilan
Senarai Semak Kerja Penyediaan Kertas Peperiksaan
PLSP-03(1)(01-07-11)
2.
Pengurusan Peperiksaan Dan Persijilan
Senarai Semak Kerja Pemprosesan Keputusan Peperiksaan
PLSP-03(2)(01-06-14)
3.
Pengurusan Peperiksaan Dan Persijilan
Statistik Taburan Skor Pencapaian Pelajar
PLSP-03(3)(01-06-14)
4.
Pengurusan Peperiksaan Dan Persijilan
Statistik Pencapaian 95% Kadar Kelulusan Bagi Setiap Program
PLSP-03(4)(01-06-14)
5.
Pengurusan Peperiksaan Dan Persijilan
Statistik Pencapaian PNM≥3.00 Bagi Setiap Program
PLSP-03(5)(01-06-14)
6.
Pengurusan Peperiksaan Dan Persijilan
Senarai Semak Kerja Pengurusan Persijilan  
PLSP-03(6)(01-06-14)
7.
Pengurusan Peperiksaan Dan Persijilan
Analisa Pencapaian Objektif Prosedur Kualiti Proses Pengurusan Peperiksaan  
PLSP-03(7)(01-06-14)

No. Ruj. Prosedur : PKT-PK-PLSP-04 : Perancangan Dan Perlaksanaan Latihan Industri

Bil
Prosedur
Nama Borang
1.
Perancangan Dan Perlaksanaan Latihan Industri
Appendix1_Practical Task Form
    Appendix2_Reflective Journal Form
    Appendix3_Observation Form
    Appendix4_Industrial Training Report Form
    Appendix5_Presentation Form

No. Ruj. Prosedur : PKT-PK-PS-01 : Kawalan Dokumen

Bil
Prosedur
Nama Borang
No. Ruj. Borang
1.
Kawalan Dokumen
Senarai Edaran Dokumen Kualiti
PS-01(1)(01-01-10)
2.
Kawalan Dokumen
Cadangan Pindaan Dokumen Kualiti
PS-01(2)(01-01-10)
3.
Kawalan Dokumen
Rekod Pindaan Dokumen Kualiti
PS-01(3)(01-01-10)
4.
Kawalan Dokumen
Senarai Pengesahan Penerimaan Salinan Dokumen Kualiti
PS-01(4)(01-01-10)
5.
Kawalan Dokumen
Senarai Induk Dokumen Kualiti-Manual Kualiti PK-PS,PK-PLSP
PS-01(5(i))(01-01-10)
6.
Kawalan Dokumen
Senarai Induk Dokumen Kualiti-Dokumen Sokongan Dalaman/SPP (Buku Panduan Kurikulum D.L.L)   PS-01(5(ii))(01-01-10)
7.
Kawalan Dokumen
Senarai Induk Dokumen Kualiti- Dokumen Sokongan Luaran (Pekeliling, Buku Panduan, Piawaian, D.L.L)   PS-01(5(iii))(01-07-11)

No. Ruj. Prosedur : PKT-PK-PS-02 : Kawalan Rekod Kualiti

Bil
Prosedur
Nama Borang
No. Ruj. Borang
1.
Kawalan Rekod Kualiti
Senarai Induk Rekod Kualiti
PS-02(1)(01-01-10)

No. Ruj. Prosedur : PKT-PK-PS-03 : Pengendalian Aduan/Maklumbalas Pelanggan

Bil
Prosedur
Nama Borang
No. Ruj. Borang
1.
Pengendalian Aduan/Maklumbalas Pelanggan
Borang Aduan/Maklumbalas Pelanggan
PS-03(1)(01-07-11)
2.
Pengendalian Aduan/Maklumbalas Pelanggan
Rekod Aduan/Maklumbalas Pelanggan
PS-03(2)(01-01-10)
3.
Pengendalian Aduan/Maklumbalas Pelanggan
Borang Laporan Aduan/Maklumbalas Pelanggan
PS-03(3)(01-01-10)
4.
Pengendalian Aduan/Maklumbalas Pelanggan
Borang Kajiselidik Kemudahan Dan Perkhidmatan
PS-03(4)(01-01-16)

No. Ruj. Prosedur : PKT-PK-PS-04 : Tindakan Pencegahan

Bil
Prosedur
Nama Borang
No. Ruj. Borang
1.
Tindakan Pencegahan
Borang laporan Tindakan Pencegahan
PS-04(1)(20-06-12)

No. Ruj. Prosedur : PKT-PK-PS-05 : Tindakan Pembetulan

Bil
Prosedur
Nama Borang
No. Ruj. Borang
1.
Tindakan Pembetulan
Borang Laporan Ketidakpatuhan Dan Tindakan Pembetulan
PS-05(1)(20-06-12)

No. Ruj. Prosedur : PKT-PK-PS-06 : Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Menepati Spesifikasi

Bil
Prosedur
Nama Borang
No. Ruj. Borang
1.
Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Menepati Spesifikasi
Borang Makluman Perkhidmatan Yang Tidak Menepati Spesifikasi
PS-06(1)(01-07-11)
2.
Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Menepati Spesifikasi
Borang Daftar Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Menepati Spesifikasi
PS-06(2)(01-01-10)

No. Ruj. Prosedur : PKT-PK-PS-07 : Pengendalian Audit Dalaman

Bil
Prosedur
Nama Borang
No. Ruj. Borang
1.
Pengendalian Audit Dalaman
Jadual Pengauditan  
2.
Pengendalian Audit Dalaman
Senarai Semak Audit Dalaman  
3.
Pengendalian Audit Dalaman
Borang Laporan Ketakakuran
PS-07(1)(01-06-14)
4.
Pengendalian Audit Dalaman
Laporan Pemerhatian Audit Dalaman MS ISO 9001:2008
PS-07(2)(01-06-14)

No. Ruj. Prosedur : PKT-PK-PS-08 : Pengurusan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan

Bil
Prosedur
Nama Borang
No. Ruj. Borang
1.
Pengurusan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan
Borang Soal Selidik Prestasi Pembekal  
PS-08(1)(01-07-11)
2.
Pengurusan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan
Rekod Prestasi Pembekal  
PS-08(2)(01-01-10)
3.
Pengurusan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan
Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan
KEW.PA-1
4.
Pengurusan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan
Daftar Harta Modal
KEW.PA-2
5.
Pengurusan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan
Daftar Aset Alih Bernilai Rendah
KEW.PA-3
6.
Pengurusan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan
Senarai Daftar Harta Modal
KEW.PA-4
7.
Pengurusan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan
Senarai Daftar Aset Alih Bernilai Rendah
KEW.PA-5
8.
Pengurusan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan
Kad Kawalan Stok
KEW.PS-3
9.
Pengurusan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan
Kad Petak
KEW.PS-4
10.
Pengurusan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan
Borang Permohonan Stok
KEW.PS-11
11.
Pengurusan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan
Carta Alir Sebutharga
PS-08(03)(01-01-16)
12.
Pengurusan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan
Carta Alir Sebutharga Rendah e-Perolehan
PS-08(04)(01-01-16)

No. Ruj. Prosedur : PKT-PK-PS-09 : Penyelenggaraan Peralatan

Bil
Prosedur
Nama Borang
No. Ruj. Borang
1.
Penyelenggaraan Peralatan
Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan  
KEW.PA-9
2.
Penyelenggaraan Peralatan
Borang Laporan Kerosakan Aset Alih Kerajaan  
PS-09(1)(01-06-14)
3.
Penyelenggaraan Peralatan
Senarai Aset Alih Kerajaan Yang Memerlukan Penyelenggaraan
KEW.PA-13
4.
Penyelenggaraan Peralatan
Borang Laporan Kerosakan Infrastruktur (BLK)
PS-09(2)(01-06-14)
5.
Penyelenggaraan Peralatan
Daftar Harta Modal Butir-butir Penambahan, Penggantian Dan Naik Taraf
KEW.PA-2
6.
Penyelenggaraan Peralatan
Daftar Penyelenggaraan Harta Modal
KEW.PA-14

No. Ruj. Prosedur : PKT-PK-PS-10 : Pengurusan Latihan Staf

Bil
Prosedur
Nama Borang
No. Ruj. Borang
1.
Pengurusan Latihan Staf
Borang Penilaian Keberkesanan Latihan
PS-10(1)(01-06-14)
2.
Pengurusan Latihan Staf
Borang Analisis Keberkesanan Latihan
PS-10(2)(01-06-14)

  • mohe
  • jpp
  • jpanew
  • mampunew
  • mdecnew
  • mscnew
  • Icon 02
  • Icon 08

qrcodepkt

 Paparan Terbaik

Firefox 7+ || Internet Explorer 9+ || Safari 5+ || Chrome dengan resolusi minimum 1280 X 1024.

Statistik Pengunjung

Hari Ini368
Semalam539
Minggu Ini1303
Bulan Ini4536
Jumlah205253